Skip to main content

Stuur email : fightforsight@lions.nl

Zorg voor slechtzienden in Franstalig Afrika (372)


n 2014 heeft Karin van Dijk in samenwerking met KCCO een Engelse manual uitgegeven over hoe ‘low vison’ toegevoegd kan worden aan de bestaande oogzorg met praktische adviezen. De Lions Werkgroep Blinden heeft samen met Wilde Ganzen dit project gefinancierd. Het grote succes van dit handboek heeft er toe geleid om dit ook in het Frans uit te geven.

Project in het kort
Een Franstalig handleiding voor oogzorg in Afrika
Hier hebben 10 duizenden slechtzienden profijt van

Projectbedrag : € € 6.628,-

Uitbreiding van de kennis in Afrika
Er is zeer weinig materiaal in het Frans over slechtziendheid en zeker niet gericht op Afrika. Er is veel vraag vanuit Franstalig Afrika naar een Franse versie van het "Low Vision Care in Africa' Manual". Dit (Engelse) manual geeft oogzorgprogramma's praktische adviezen hoe ze 'low vision' toe kunnen voegen aan de al bestaande oogzorg. Ook beschrijft het waarom en hoe oogzorg en onderwijs samen moeten en kunnen werken om kinderen met slechtziendheid optimaal gebruik te laten maken van hun gezichtsvermogen op school. Veel oogprogramma's hebben wel van low vision gehoord maar weten niet hoe ze het stap voor stap kunnen toevoegen aan hun huidige voorzieningen. Er zullen enkele honderden boeken gedrukt worden en ook deze keer, in 2016, draagt de Lions Werkgroep Blinden samen met Wilde Ganzen 80% bij. 20% wordt bijgedragen door KCCO.

Steun onze goed doordachte plannen met een gift! - U krijgt 50% premie van Wilde Ganzen
GanzenBankrekeningnummer: NL43 ABNA 0439 2213 15

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen