Skip to main content

Stuur email : fightforsight@lions.nl

Projecten


Hoe kunt u ons helpen?

Alle publiciteitsuitingen in het kader van de actie dragen naam en beeldmerk van Fight for Sight en Wilde Ganzen.

De actiegelden lopen via rekening nummer NL43 ABNA 0439 2213 15 t.n.v. Lions Werkgroep Blinden onder vermelding van het actienummer.

Na beëindiging van de actie stuurt u een kort verslagje van de uitgevoerde fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten.