Skip to main content

Stuur email : fightforsight@lions.nl

Uitgebreide oogzorg voor kinderen in Oost Oeganda ( 0076 )


Het verzorgingsgebied van het St. Benedictus-Oogziekenhuis in Oost Oeganda omvat meerdere districten, waarin ongeveer 8 miljoen mensen leven. Het ziekenhuis heeft tot nu toe in slechts enkele districten programma’s voor kinderoogzorg. Het plan is om dit naar meer districten uit te breiden en daar kinderen te onderzoeken en te behandelen.

Project in het kort
Oogziekenhuis in Oost Oeganda.
Oogzorg-projecten voor kinderen.
Organisatie ter plaatse: KCCO

De bestaande projecten voor oogzorg van het ziekenhuis worden uitgebreid naar andere districten in het verzorgingsgebied, waar in totaal meer dan een miljoen mensen leven.

Het programma voor slechtziende kinderen zal gaan om training van 2 low-vision specialisten; naar schatting worden 6000 kinderen onderzocht, zullen daarvan 700 geopereerd worden en krijgen ruim 100 kinderen een bril of een low vision hulpmiddel.

Zo wordt voorkomen dat de kinderen Braille moeten gaan leren en slechtziend blijven. Zij komen dan goed mee op school en kunnen later in hun eigen onderhoud voorzien.

Projectbedrag: € 41.179

Steun onze goed doordachte plannen met een gift! - U krijgt 50% premie van Wilde Ganzen
GanzenBankrekeningnummer: NL43 ABNA 0439 2213 15

Word donateur of geef eenmalig

Maak het verschil in het leven van mensen