FIGHT FOR SIGHT - Open de ogen van mensen die niet of zeer slecht kunnen zien

Introductie

In Fight for Sight bundelen de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen hun krachten. Alle inkomsten uit georganiseerde fondsen wervings- acties worden door Wilde Ganzen beloond met een premie van 55%.

Waarom Fight for Sight?

De wereld telt naar schatting 39 miljoen blinden, van wie de helft door staar, en 246 miljoen mensen met een visuele handicap waarvan 43% ten gevolge van refractieafwijkingen. Jaarlijks groeit dat aantal met 2 miljoen mensen. Bij 80% is sprake van onnodige blindheid, die te behandelen is of voorkomen had kunnen worden. 90% van alle kinderen met een visuele handicap kan niet naar school. Door een tekort aan opleidingsmogelijkheden heeft 80% van de volwassenen met blind- of slechtziendheid geen werk. Het voorkomen van blind- of slechtziendheid is dan ook een van de meest rendabele vormen van hulpverlening.

Actief sinds 1993 - gratis hulp voor de allerarmsten

Onder de naam  ‘Fight for Sight’ werken de Stichting Lions Werkgroep Blinden en Wilde Ganzen al sinds 1993 eendrachtig samen om wereldwijd blindheid te bestrijden.

Belangrijkste doelstellingen zijn:

  • Financieren van oogoperaties
  • Voorzien in (implant) lenzen en medische instrumenten
  • Bouw en inrichting van oogklinieken
  • Ondersteuning aan refractie-, low vision en schoolscreeningprogramma's
  • Voorzien in low-vision hulpmiddelen
  • Uitvoeren van programma's voor maatschappelijke integratie van visueel gehandicapten
  • Ondersteuning van oogheelkundige opleiding en training van plaatselijke gezondheidswerkers

LionsWilde Ganzen

ANBIAwardOpvallend:

Lions Fotowedstrijd
"WAT ZIEN IK"

25-08-2013

Een initiatief van Lionsclub Oosterhout Alm & Donge.
www.lionsfotowedstrijd.nl

Wilde Ganzen en de Lions Werkgroep Blinden werken dit jaar 20 jaar samen

25-08-2013

Onder de Naam Fight for Sight wordt onnodige blindheid in de wereld bestreden.
Lions, ondersteun onze projecten.

Fight for Sight heeft al meer dan 200.000 staaroperaties gedaan

20-11-2011

Het samenwerkingsverband tussen Wilde Ganzen en de Stichting Lions Werkgroep heeft een belangrijke mijlpaal gehaald. Op 30 juni 2011 heeft Fight for Sight 205093 staaroperaties gerealiseerd. De financiële middelen zijn bijeengebracht door diverse Lions Clubs in Nederland, die hiervoor acties hebben gevoerd. Wilde Ganzen heeft de gelden vanuit haar fondsen verder aangevuld, waardoor dit prachtige resultaat kon worden behaald. Ook voor het komend decennium is de ambitie dit resultaat te evenaren, zij het dat het aantal operaties op een meer indirecte manier tot stand zal komen. Door het verlenen van assistentie, het opleiden van sleutel personeel en het voorzien in faciliteiten verschuift het karakter van onze hulp geleidelijk van uitvoeren naar een meer duurzame vorm.

Download artikel in 'The Lion' (pdf)

Download nieuwjaarsbrief 2012 (pdf)

Download artikel over oude brillen verzamelen (pdf)