FIGHT FOR SIGHT - Open de ogen van 200.000 blinden

Projecten van Fight for Sight

De projecten van Fight for Sight:

project_Mechi_Eye_Care_Centre_MECC_Nepal


Project
Mechi Eye Care Centre MECC Nepal


project_Oogheelkundige_zorg_voor_kinderen_in_drie_onderwijs_centra


Project
Oogheelkundige zorg voor kinderen in drie onderwijs centra


project_Staaroperaties_in_Rajastha_en_Madya_Pradesh


Project
Staaroperaties in Rajastha en Madya Pradesh


VENU, India

Het oogziekenhuis VENU voert vanuit New Delhi jaarlijks op efficiënte wijze vele duizenden staaroperaties uit voor Fight for Sight. Daarbij vervullen de Indiase Lions Clubs een coördinerende en superviserende rol. VENU werkt volgens haar eigen beproefde methode van mobiele oogkampen. Zo wordt de hulp binnen het bereik van de mensen gebracht. De kampen zijn bestemd voor de arme bevolking in de sloppenwijken van grote steden en de landelijke gebieden in het noorden, westen en oosten van India. Blinden en hun begeleiders, die 5 à 6 dagen in zo’n kamp verblijven, krijgen kosteloos een onderkomen en maaltijden. De patiënten ontvangen verder medicijnen, verbandmiddelen en andere benodigdheden. Ook de operatie is gratis.

JWCS - Jaipur World City Society, India

Jaipur World City Society verzorgt in het kader van Fight for Sight oogkampen in Rajasthan en delen van Madhya Pradesh. De armoede in deze deelstaten is groot. De gezondheidszorg is dun gezaaid en slecht tot niet toegankelijk voor de ca. 2,5 miljoen blinden die er leven. In de kampen kunnen blinden kosteloos terecht voor een diagnose en zo mogelijk behandeling, veelal staaroperaties. De Indiase Lions Clubs spelen een sleutelrol in de organisatie.
De kampen bieden ook voorlichtingsworkshops over de meest voorkomende oogaandoeningen in de regio en wat men er aan kan doen om ze zoveel mogelijk te voorkomen. Verder is er aandacht voor de mogelijkheden om een eigen inkomen te verwerven en daardoor economisch onafhankelijk te worden.

PICO - Pakistan Institute of Community Opthalmology, Pakistan

Fight for Sight verleent via PICO gerichte steun in o.a. het district Muzafarabad in Kashmir. Fight for Sight realiseert niet alleen oogoperaties maar biedt ook structurele hulp op het gebied van opleiding en training. Dit zal de districten in de staat stellen om in de nabije toekomst op eigen kracht oogkampen te organiseren.

Karnali, Nepal

Nepal, één van de meest ontoegankelijke en arme landen ter wereld, geniet al meer dan 15 jaar de bijzondere belangstelling van Fight for Sight. Daarbij wordt nauw samengewerkt met Eye Care Foundation. De Nederlandse oogarts Margreet Hogeweg en tevens adviseur van onze Werkgroep heeft in de onherbergzame bergstreek van Karnali en over een lange reeks van jaren vele oogoperaties verricht.
Gewapend met zonnepaneel en voedselpakket liepen Margreet en  haar staf dagen over smalle bergpaadjes om het volgende dorp te bereiken waar de staarblinden en hun begeleiders opwachting maakten eveneens na dagen lopen.
In die tijd heeft ze, in dit dunbevolkte gebied, eigenhandig 5.514 staaroperaties en ruim 1.100 ooglid operaties verricht. In totaal 6.635 operaties. In Karnali functioneren twee District Eye Health Centers als permanente infrastructuur voor oogzorg. Ondanks de moeilijke politieke situatie worden weer oogkampen gehouden in het westen van Nepal.

KCCO, Kilamanjaro Centre for Community Ophthalmology, Tanzania

Het KCCO  is opgezet omdat veel mensen in (Oost) Afrika onnodig blind of slechtziend zijn, en er een groot gebrek is aan opgeleide mensen die in staat zijn om oogheelkundige zorg aan mensen op het platteland te bieden. KCCO heeft diverse korte cursussen ontwikkeld die een grote bijdrage leveren aan de verbetering van deze situatie. Tot nu toe worden deze cursussen in gehuurde lokalen gegeven. Het project heeft tot doel om een leslokaal te bouwen bij het in aanbouw zijnde oogziekenhuis van KCCO in Moshi.  Per jaar zullen hier ongeveer 120 oogheelkundigen uit Afrika getraind worden.

LionsWilde Ganzen

ANBIAward

LionsWilde Ganzen

Nieuws

Digitaal opnameaparaat voor blindenschool

01-02-2010

Onze hulp moet nodig uit de sfeer van de liefdadigheid. Het is geen gunst, maar een recht dat een ieder enigermate meedeelt in onze welvaart. Daarnaast kan nieuwe technologie worden aangewend voor onze hulp. Fight for Sight heeft de  Blindenschool Netraheen voorzien van een digitaal (geluids)opnameapparaat waardoor de leermiddelen van de school gemakkelijk verspreid kunnen worden onder de blinden in de regio. Door de vele dialecten  is het zogenaamde DAISY apparaat  een welkome en kosteneffectieve aanvulling op  braille.