Projecten

2019.0116 close up 3600x2300.jpg

Inrichten van de oogafdeling van een ziekenhuis in Zambia (0116)

Het Macha Mission Hospital in Zambia werd al eerder geholpen door Fight for Sight (project 0992) met een jeep.

Nu gaat FfS bijdragen aan de inrichting van de oogafdeling van het MMH.

 

 

Projectbedrag :
Ruanda0024.png

Een stroomgenerator voor een oogziekenhuis in Rwanda (0024)

In Rwanda zijn 18 oogartsen op 12 miljoen mensen.

Ongeveer 1% van de bevolking is blind.

De Belgische oogarts Piet Noë heeft, met grote financiële steun van hemzelf en zijn familie een oogziekenhuis opgericht.

Projectbedrag : € 25195
2018.1Ffs.jpg (1)

Een gezondheidscentrum in Oloonkolin, Kenia (1Ffs)

Sinds 2014 zet Vivian Mutindi, van oorsprong uit Kenia en werkzaam als operatieassistente in het Zonnestraal Oogziekenhuis Amersfoort zich in voor een nieuw opgericht gezondheidscentrum in het arme Oloonkolin in het gebied van de Masai, waar voordien niets was.

Projectbedrag : € 3500
2018.140.jpg

Low-vision onderzoek in de Filippijnen (140)

Slechtzienden kunnen vaak geholpen worden met low-vision hulpmiddelen als loupes, brillen etc.

Een goed onderzoek van de visus en van de ogen is hierbij noodzakelijk.

 

Projectbedrag : € 17.592
0992.jpg

Een jeep voor oogzorg in Zambia (0992)

Een jeep voor oogzorg in Zambia (0992)

In de wijde omtrek van van het Macha Mission Hospital in Zuid Zambia wordt het aantal slechtzienden en blinden op 37.000 geschat. In het ziekenhuis wordt een oogafdeling gebouwd. Om ook spreekuren af te leggen in de omringende gemeenschappen is, door de uitgestrektheid van het gebied, een jeep hard nodig.                    

Projectbedrag : € 32.536
Ffs0076.jpg

Uitgebreide oogzorg voor kinderen in Oost Oeganda ( 0076 )

Het verzorgingsgebied van het St. Benedictus-Oogziekenhuis in Oost Oeganda omvat meerdere districten, waarin ongeveer 8 miljoen mensen leven.

Het ziekenhuis heeft tot nu toe in slechts enkele districten programma’s voor kinderoogzorg.

Het plan is om dit naar meer districten uit te breiden en daar kinderen te onderzoeken en te behandelen.

Projectbedrag : € 41.179
Ffs0025.jpg

Staaroperaties voor Birmese vluchtelingen ( 0025 )

De Mae Tao oogkliniek staat in Thailand, vlak over de grens met Birma.

De streek waar het ziekenhuis staat wordt vooral bevolkt door vluchtelingen uit Birma.

Het plan is de financiering van 1500 staaroperaties.

Eerder werd al de bouw van een oogkliniek ondersteund. Zie project nr. 090, dit staat ook op de site.

Projectbedrag : € 42.667
2014.0252.jpg

Oogpatiënten behandelen in het ziekenhuis en in de verre omgeving (252)

In Cambodja moest na de terreur uit de 70er jaren bijna de gehele infrastructuur weer opnieuw worden opgebouwd.

Een goed voorbeeld daarvan is het Takeo Oogziekenhuis, dat ongeveer 1 miljoen mensen verzorgt.

Van hen woont 85 % op het platteland en leeft 35 % onder de armoedegrens van 1 U$. Naar schatting is 2,8% van de mensen blind.

Projectbedrag : € 41.054,--
0061.jpg

Vaardigheidstraining voor slechtzienden ( 0061)

In Kathmandu, Nepal helpt Fight for Sight bij het leren van vaardigheden door slechtzienden, opdat zij een inkomen kunnen verdienen van.

Er wordt o.a. breien, musiceren, kleermaken, weven, kaarsen maken, het met de computer werken en het maken sieraden aangeleerd. 

Projectbedrag : € 38.621
foto 994

Oogzorg voor kinderen en volwassenen (994)

Veel kinderen en volwassenen in Cambodja hebben oogproblemen, ze hebben een cataract of hebben een bril nodig.

Fight for Sight helpt het ziekenhuis in Takeo hier al lange tijd bij.

Fight for Sight gaat 350 operaties financieel mogelijk maken en bij 300 kinderen wordt een bril aangemeten die gratis wordt verstrekt .

Projectbedrag : € 20.500,00
0249.jpg

Oogzorg in Guinea (0249)

De faculteit Geneeskunde van de Universiteit van Conakry wil een buiten(poli)kliniek voor oogzorg bouwen en faciliteren in een landelijk gebied ver buiten de hoofdstad. Doel is het opleiden tot oogarts van 10 Afrikaanse artsen per jaar. Het plan is om in het eerste jaar 20.000 consulten en 500 oogoperaties uit te voeren.                              

Projectbedrag : € 29.500
0991a.jpg

Outreach oogkampen in Nepal ( 0991 )

Vanuit het Himalaya Eye Hospital ( HEH) in Nepal zullen 6 oogkampen gehouden worden om oogzorg naar de allerarmste mensen te brengen. 

Hierbij wordt met deze oogzorg een kwart van het land afgedekt, waar in ver afgelegen gebieden 10% van de bevolking woont. 

Het doel is om poliklinische zorg te verlenen en 400 oogoperaties te verrichten.

Projectbedrag : € 18.000
foto 639

State of the art oogoperaties ook voor arme mensen (639)

De beste operatietechniek op dit moment voor cataractchirurgie in de westerse wereld is de verrichting met de zgn. faco-machine. In ontwikkelingslanden is dat heel vaak niet het geval. Als daar wel een faco-machine wordt gebruikt zijn rijke mensen eerder geneigd een hoger bedrag voor de behandeling te betalen zodat arme mensen minder of helemaal niets hoeven te betalen.

Projectbedrag : € 31.902,00
foto 644

Oogzorg in Sierra Leone na de ebola-epidemie (644)

Sierra Leone is een erg arm land dat recent geteisterd werd door de Ebola-epidemie. Van de bevolking leeft 80% onder de armoede grens.

Op 6 miljoen inwoners waren er in 2015 slechts 3 oogartsen en 6 cataract operateurs, niet arts.

Drie ervan werken in het ziekenhuis in de hoofdstad dat door Fight for Sight gesteund wordt.

Projectbedrag : € 31.000,00
foto 515

Slechtziende kinderen en volwassenen met een bril helpen (515)

In Afrika zijn er veel kinderen en jonge volwassenen die slecht kunnen zien door andere oorzaken dan het hebben van een cataract. Deze mensen kunnen vaak geholpen worden met zogenaamde low-vision hulpmiddelen en met goede begeleiding. Het Kilimanjaro Centre for Community Ophthalmology (KCCO) in de Sub-Sahara is een grote organisatie die zich al sinds 2001 hiervoor inzet.

Projectbedrag : € 23.928,00
Benin_Oogarts_detail_thumbnails.jpg

Oogzorg draait om oogartsen (01S)

Benin, in West Afrika, heeft slechts 30 oogartsen voor 10 miljoen inwoners. 21 artsen wonen in de hoofdstad Cotonou. Dus 9 oogartsen voor de overige 9 miljoen. Er worden slechts 550 staar-operaties per miljoen inwoners per jaar verricht, in plaats van het target van de WHO van 2000 per miljoen per jaar. In Benin leeft 39% van de bevolking onder de armoedegrens.

Projectbedrag : € 44.000
opleiding_blinden_detail_thumbnails.jpg

Opleiding blinden in Nepal (491)

De Lions Werkgroep Blinden helpt niet alleen bij het voorkomen en genezen van blindheid. Dit project is erop gericht om jonge blinde en zeer slechtziende mensen op te leiden zodat ze een doel hebben en zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

Projectbedrag : € 14.214
Low Vision boek website.jpg

Zorg voor slechtzienden in Franstalig Afrika (372)

In 2014 heeft Karin van Dijk in samenwerking met KCCO een Engelse manual uitgegeven over hoe ‘low vison’ toegevoegd kan worden aan de bestaande oogzorg met praktische adviezen. De Lions Werkgroep Blinden heeft samen met Wilde Ganzen dit project gefinancierd. Het grote succes van dit handboek heeft er toe geleid om dit ook in het Frans uit te geven

Projectbedrag : € € 6.628,--
foto 273

Opleiding van algemene artsen tot oogarts (273)

Drie miljoen mensen in Malawi zullen uiteindelijk profiteren van de verbetering van de opleiding van algemeen arts tot oogarts

Fight for Sight helpt hierbij door apparatuur als een operatiemicroscoop, lenzen en andere apparatuur te kopen, evenals de inrichting met instrumenten van een ruimte voor spreekuur.

 

Projectbedrag : € 24.000,00
Oogmeetinstrument voor Pokhara

Oogzorg in de Himalaya (269)

Het oogziekenhuis in Pokhara verleent zorg In het noordwesten van Nepal. Hier wonen bijna 3 miljoen mensen.  Het gebied behoort tot het meest ontoegankelijke en minst ontwikkelde deel van Nepal. De stad Pokhara is door het toerisme redelijk welvarend geworden. 

Projectbedrag : € 35.000. Het Himalaya Eye Hospital draagt zelf € 5.000,-- bij.
CTE_Hospital_detail_thumbnails.jpg

Oogpatiënten kunnen weer zien (237)

In juni 2014 kreeg Wilde Ganzen het positieve bericht dat het Caritas Takeo Eye Hospital met onze steun vorig jaar 1.136 mensen heeft kunnen behandelen voor ernstige oogaandoeningen. Het ging om een groep arme mensen die geen geld had voor vervoer naar het ziekenhuis, laat staan voor een behandeling. Dankzij een bril of operatie kunnen zij nu weer (beter) zien!

Projectbedrag : € 18.846
Oogkliniek_Mae_Tao_detail_thumbnails.jpg

Oogkliniek Mae Tao (090)

Vlakbij de grens met Birma staat de Mae Tao oogkliniek. Heel veel patiënten zijn Birmese Karens die in vluchtelingenkampen in Thailand leven. Ook komen veel mensen uit Birma. De kliniek is uitgegroeid tot een belangrijke instelling in dit gebied, want oogziektes komen hier veel voor. Maar het voortbestaan staat op losse schroeven, vanwege de toenemende kosten.

 

Projectbedrag : € 37.142
SLWB_Malawi_detail_thumbnails.jpg

Oogzorg voor kinderen (458)

Malawi, in Zuidelijk Afrika, heeft ongeveer 15 miljoen inwoners, waarvan de helft kinderen. Slechts 10% van hen gaat naar school. Ongeveer 6000 kinderen kunnen niet goed zien; een aantal van hen volgt daarom onderwijs in speciale scholen. In Blantyre, de 2e stad van Malawi is een oogcentrum voor slechtziende kinderen opgezet.

Projectbedrag : € 24.900
Onderzoek_Zuid-Malawi_detail_thumbnails.jpg

Onderzoek kinderen (005)

Veel kinderen in de steden Zomba en Blantyre, Zuid-Malawi, hebben oogproblemen. Ze kunnen daardoor niet goed meekomen op school. Leraren willen deze kinderen graag helpen, maar het ontbreekt hen aan kennis om specifieke oogproblemen te identificeren. Ook ziekenhuizen hebben te weinig faciliteiten om goede oogzorg te bieden. Stichting Lions Werkgroep Blinden heeft een plan voor verbetering!

Projectbedrag : € 29.000
Oogzorg_Kenia_detail_thumbnails.jpg

Oogzorg Kenianen (006)

Buby den Heeten van Lionsclub Wijchen is nauw betrokken bij de oogzorg van het Kwale District Eye Centre in Kenia. Van hem kwam het verzoek of zijn Lionsclub en de Lions Werkgroep Blinden samen konden werken om de oogzorg in de buitengebieden te kunnen financieren.

Projectbedrag : € 14.000
benin_thumbnail.jpg

Een operatiemicroscoop voor Benin (147)

Benin, in Franstalig West-Afrika is een arm land, met een gebrekkige gezondheidszorg. Veel activiteiten zijn op particulier initiatief, b.v. vanuit de kerken. Zo ook het Hopital Saint Andre de Tinre in het noorden van het land., een ziekenhuis met 92 bedden waar in 2012 ruim 18.000 patiënten werden gezien en 4.300 operaties verricht. Een operatiemicroscoop voor oogoperaties ontbrak hier.

Projectbedrag : € 22.603
Oogkliniek_Laos_detail_thumbnails.jpg

Bouw van een oogkliniek (124)

Het idee om een kliniek te bouwen bestond al langer en was dringend noodzakelijk voor de arme plattelandsbevolking in de provincie Xieng Khouan. Deze wens ging in 2015 in vervulling. Dankzij de inspannigen van Eye Care Foundation Amsterdam, Lionsclub Land van Cuijk en Noord-Limburg en de extra bijdrage van de Lions Werkgroep Blinden kon de schop in de grond.

Projectbedrag : € 130.000

Hoe kunt u ons helpen?

Alle publiciteitsuitingen in het kader van de actie dragen naam en beeldmerk van Fight for Sight en Wilde Ganzen.

De actiegelden lopen via rekening nummer NL43 ABNA 0439 2213 15 t.n.v. Lions Werkgroep Blinden onder vermelding van het actienummer.

Na beëindiging van de actie stuurt u een kort verslagje van de uitgevoerde fondsenwervings- en voorlichtingsactiviteiten.